Fatih Kanlıbıçak (Fehman Mîrxan)

Fatih Kanlıbıçak (Fehman Mîrxan)

Yazarın Tüm Yazıları >

VaTovAtO

A+A-

 

Xeylên wext dekewtbi werte. Roj bi roj kerdê xo vîr ra, key û kotî di vajiyaybî. Demeyên fikirîya nêame ci vîrî. Qeçekînda xo di deme o ki çiyên ci vîrî ra şiyê maya ci vatê pê dima hîrê finnî vaji “sibhanella” o do bîro to vîrî.

Huwa!... Raştayîna vatişdê mayerida xo rê qet emel nêkerdbi labrey ge hîrê finnî vatê sibhanella ge hîrê finnî vatê qulwella ge zî hîrê finnî piskoniyêndê cehnimî rê nengî çînayê û pawitê.

Na finni zî nengî çinayî; maya Ereban, cinîya Farîsan û her didiyê Roman vatî. Demeyên pawit, zeki akewtişdê tîjî di mij werzo, hêdî hêdî mezgdê ci ser ra welli weriştê û ameyê ci vîrî.

Keyedê Berzanî di ronişteyî bî, çarêsê zimistanî bi, serd û vewr a hergi serri ra raveyêrî ameyîbî. Vewri zey simerî ameyê war, tever a serdên est bi ki esteyê kesî kerdê wişk. Nanê şanî  werdbi û ameyîbî keye, qiseyên a ta ra jew na ta ra soyin di Zerwanî vatbi:

 • Ma do hetanî key ladê ey û ney a bê, çend sey serr o ki wesar o qirrda ma a, demeyê visnayişdê nê wesarî nê ameyo?

  Berzan qet rîdê ci ra nêwinîyabi û ey vatbi:
 • Verê ma hetê tîjî a o, destê ma miyandê vewri di ê. Ma do no hal a senî germ bibê?

  Çi wext ra o ki pê sinasnayê hetanî ewro qiseyî nêdayîbî pê ro. Mirdey, veyşaney, ezza, roşan qet xemma înan nêbî, key biameyê pê heti zey leyîrandê zerejan biyê wîçi-wîça înan. Ewro qiseyandê Berzanî dima zeki qiseyî biqedîyê. Nêzanayê ki se vajo!... 

  Cixareyên visti a ci jew zî dergê Berzanî kerdi. Hiftên da ci ro, dûn nêame, finna fek eşt ci, finna nêame. Winîya ki cixara a nêveşena. Visti a ci û pêser o çend hiftî antî, hebekên ame xo û vat:
 • Eki ez verê xo bikera hetê tîjî a, destanê xo zî miyanê vewri ra vejena. Ti zeki mi nêsinasnê, vatenda mi û kerdenda mi a tim û tim jew ê...

  Berzan ronişte bi. Lingê xo bêhemd derg kerdîbî. Çimê ci winîyayê seredê gişterida lingerida ci ya pîli ra. Çimê xo wedarnayî, cêrancor winîya rîdê Zerwanî ra:
 • Birayê mi vatişê mi to tenya rê nîyo; mi rê o, to rê o, ey rê o, ê bînî rê o… Ma hemini rê o. Miyanê ma di, di teneyî peyda nêbenê ki pê ra razî bê. Pî lajî ra, laj birayî ra, bira dezayî ra, deza xalzayî ra, xalza êganî ra, êgan imbazî ra… gazinciyêno. Şewi roj bierzi ey lingi û bierzi ney lingi!..Ti vanê qayn bêma kes loxmeyên nan nêweno! Vatişdê kesî rê ihtîyacê ma çinî o, ma heme çî zanê, ew zanayişê ma ê hemini raştiyêrî o. Çorşmedê ma di kam esto ger eki heme ma dima bêrê. Eki ma çiyên vato Ella zî cor ra bîro cêr nêvurîyêno. Kam se vano wa vajo, kam se keno wa bikero, ma winênê vatişdê xo. Kes nêvano ke ‘Ez biewnîya o bîno se vano!’  derd û kullê ma o yo ki ma xo ra cêr jewerî bivînê û zey maseyan awi ser o fitlî bidê xo. Hergi jewê ma jew Nîetzsche, Hegel, Arîsto, Platon o…

  Zeki jew ci rê vajo "Beso!... Vindi!...". Demeyên vinderd, ne ey ra ne zî Zerwanî ra veng nêvejîya. Tayn nefes ame ci ver tepey a finna dest kerd po û mûrekî kerdî layî ra!
 • Heme çî wa uca bimano vatişdê ma û kerdişdê ma a zî qet pê nêmanenê. Ma wazenê ma vajê, şar bikero! Kes şik nêbeno ‘Ez a fikirdê xo dima nêşina, çi rê jewna ci dima şiro ki?’. No babet a hezaran a serrî zî ravêrê ma nêresenê cayên. Ganî ma nê fêhlanê xo bivurînê. Ew tewr sifte ganî ma xo ra dest po kerê. Çi ki hetanî ez xo nêvurîna kes nêvurîyêno.

  Berzan viderdbi tepey a qiseyî zî qedîyayîbî. Zerwanî rê giran ameyîbî. Nefsê ci vatê imbaz mimbaz mevaji, çi çî ame to fek vaji û werzi tiya ra şorî!... Qayil bi qiseyî bikero, fikirê xo arêkerdê pê kerdê ki dest bi qiseyan kero qirra ci tepêşîyayê. Xorîdê zerrîda ci ra vengêndo bari ameyê. Nêşayê kullê xoyê xulamî dari kero. 

  Fehm kerdê, ganî vatiş û kerdişdê kesî a jew bê. Eki winî nêbo cefayê kesî pê ro zey serradi a awi kiriştişî o. Kes ariqdê sîyayî di maneno labrey qultên awi zî nêkirêşiyêna. Merg îllayim rih ancîyayiş nîyo, vayi a ki mabêndê zerrîda kesî û aqildê kesî da awa ay bibirîyo zî kes mireno, hem zî kes hêdî hêdî mireno. 

  Vewra ki tîjî di hêdî hêdî heleyêna û erd, awa ci kêfdê xo a giran giran anceno û pa qandê wesarî beno nerm, o babet a fikirê ey zî biyê nermî!... Labrey hewna wesar nêamebi qandê vaş û vilikan a tayn a wext lazim bi. 
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.